Featured pages:

Eluční Stenty Potenciálně Spojena Se Zvýšenou Úmrtností

Eluční Stenty Potenciálně Spojena Se Zvýšenou Úmrtností

Tradiční Čínské zdravotní přesvědčení přijmout holistický pohled s důrazem na význam environmentální faktory zvyšující riziko onemocnění.

UC San Diego Zdraví je deska-certifikovaný infekčních onemocnění specialistů nabízí odborné konzultace k diagnostice a spravovat všechny typy onemocnění způsobené viry, bakterie, houby a paraziti. ACE inhibitory jsou běžně používané k léčbě vysokého krevního tlaku. Příklady zahrnují ramiprilu a lisinopril.


Deeper!

Komplementární a Alternativní Medicíny, nebo CAM, vztahuje se k ošetření a postupů, které nejsou obvykle spojeny s standardní péče. KAMERA může být použita namísto nebo kromě standardních zdravotnických postupů. Tato debata tak moc z ruky a chronické Lyme náboženství stal se tak necitlivý k vědecké argumenty, že má zastavit. Měli bychom se koncem tohoto tím, že všichni ti lékaři ve vězení za lékařské pochybení.

Pět nových zpráv, aby celkový počet Connecticut případech na 18 let. Zdravotní úředníků řekl, že všechny z těchto pacientů bylo propuštěno z nemocnice, ale půl nutná intenzivní péče. V ideálním světě by lidé vyhněte se alkoholu, zatímco na léky, ale to není vždy realistická. Promluvit s ošetřujícím lékařem o tom, jak mnoho alkoholu může být bezpečně konzumovány a jaké pravděpodobné důsledky by mohlo být.

Rehabilitace je také o zaměření na celého člověka, ne jen duševní nemoci, a pomoci vám splnit osobní cíle. Například, léky jsou k dispozici ke snížení frekvence a závažnost herpes ohnisek.

Podobně, léčba může pomoci zastavit progresi HIV. Kromě toho, antivirové léky mohou snížit riziko přenosu HIV na někoho jiného.

Zajistit pacientům optimální zdravotní terapie PAD a dalších kardiovaskulárních rizikových faktorů, stejně jako návod na zdravý životní styl, včetně kontroly hmotnosti, odvykání kouření a cvičení. 107. Ozaki Y, Guariento MĚ, De Almeida EA. Kvalitu života a depresivní symptomy v Chagasova choroba pacientů. Qual Život Res. 2011;20(1):5.